Lịch công tác tuần từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(22/6/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

- 13h30: Dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu Trung tâm dịch vụ hành chính công 

- Đ/c Hường - CVP

Thứ 3

(23/6/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị liên tịch giữa BHXH tỉnh và các ngân hàng 

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 4

(24/6/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Hội LHPN tỉnh

- Đ/c Trung - CT

Chiều

- 14h: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng huyện Diên Khánh

 

- Đ/c Trung - CT

- Thành viên

Thứ 5

(25/6/2020)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Họp Chi ủy

- 14h30: Họp Chi bộ tháng 6/2020

- Thành viên

- Đảng viên

Thứ 6

(26/6/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Đòan TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- 8h: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến của LH Hội KHKT tinh

- 8h: Dựi Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý II/2020

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Hạnh - PCT

Đ/c Vũ - TB TG

Chiều

- 14h: Họp Thường trực, Lãnh đạo các ban chuyên môn   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp