Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2020 đến ngày 26/02/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/02/2020 đến ngày 26/02/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(22/02/2021)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

- 14h: Họp Thường trực, lãnh đạo các ban

 

- 15h30: Dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

- Thường trực, LĐ các ban

- Đ/c Trung - CT

Thứ 3

(23/02/2021)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- 8h: Dự hội nghị trực tuyến công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp

- Thường trực

 

- Đ/c Hiếu - TB TCKT

Chiều

   

Thứ 4

(24/02/2021)

Sáng

- 8h: Họp Thường trực, lãnh đạo các ban - Thường trực, LĐ các ban

Chiều

   

Thứ 5

(25/02/2021)

Sáng

- 8h: Hội nghị ký kết thi đua các huyện, thị, thành phố - Thường trực, LĐ các ban

Chiều

- 15h30: Hội nghị ký kết thi đua khối phân viện Thú Y miền Trung - Đ/c Trung - CT

Thứ 6

(26/02/2021)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Dự tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Nha Trang với các đồn Biên phòng về “vận động nhân dân vùng ven biển đẩy mạnh sản xuất…”

- Đ/c Tư - PCT

Thứ 7

(27/02/2021)

Sáng

- 6h30: Dự Lễ giao, nhận quân năm 2021 tại Khánh Vĩnh - Đ/c Trung - CT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp