Lịch công tác tuần từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(21/9/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- Ngày 21-28/9: Tập huấn về xây dựng Nông thôn mới; xây dựng thương hiệu nông sản, chỉ dẫn địa lý truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ tại tỉnh Thanh Hóa

- CB, CC, VC

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

- 14h: Dự Hội nghị biểu dương Nông dân điển hình tiên tiến huyện Cam Lâm

- 14h: Dự Hội nghị giao ban quý 3 tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

- 14h:Họp Văn Phòng

- Đ/c Tư - PCT, đ/c Hiếu - TB TCKT

- Đ/c Vũ - TB TG

- CB, NV Văn phòng

Thứ 3

(22/9/2020)

Sáng

- 8h: Họp kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội, Biểu dương Cán bộ, Nông dân điển hình tiên tiến 5 năm

CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 4

(23/9/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị BCH Liên minh hợp tác xã

- 8h: Tập huấn tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Cam Lâm, Cam Ranh

- Đ/c Tư - PCT

- Ban TCKT

Chiều

   

Thứ 5

(24/9/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị tổng kết quy chế 30-QC/TW

- 8h: Tập huấn tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Khánh Sơn

Đ/c Trung - CT

- Ban TCKT

Chiều

   

Thứ 6

(25/9/2020)

Sáng

- 6h30: Hội nghị giao ban công tác Hội tháng 9 tại thị xã Ninh Hòa

- Ngày 24-26/9: Học tập mô hình tại các tỉnh Miền Trung

- Thường trực, LĐ các ban

- Đ/c Trung - CT, TTHTND & GDNN

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp