Lịch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(20/5/2019)

Sáng

- 8h: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Lâm (huyện Diên Khánh) Đ/c Trung - CT

Chiều

- 13h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh)

- 14h: Họp Chi bộ cơ quan tháng 5/2019

- 15h: Sinh hoạt Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

- 16h30: Giao ban Thường trực với các Ban chuyên môn

Đ/c Trung - CT

Đảng viên

CB,CC,VC

Thường trực, LĐ các ban

Thứ 3

(21/5/2019)

Sáng

- 8h: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh)

- 8h: Giao ban  các huyện, thị, thành Hội tháng 5/2019 

- 8h30: Dự họp Ban Văn kiện  Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đ/c Trung - CT

Thường trực, LĐ các ban

Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

- 13h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh) Đ/c Trung - CT

Thứ 4

(22/5/2019)

Sáng

- 8h: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh)

- 8h: Dự Hội nghị tổng kết Hội thi sáng tạo KHKT Thanh thiếu niên

Đ/c Trung - CT

Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

- 13h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Bình (huyện Diên Khánh) Đ/c Trung - CT

Thứ 5

(24/5/2019)

Sáng

- 8h:Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Phước (huyện Diên Khánh) Đ/c Trung - CT

Chiều

- 13h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Hòa (huyện Diên Khánh) Đ/c Trung - CT

Thứ 6

(25/5/2019)

Sáng

- 8h:Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Tân (huyện Diên Khánh)

- 8h: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 –NQ HNDTW về tăng cường đởi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới
Đ/c Trung - CT

Chiều

- 13h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Điền  (huyện Diên Khánh) Đ/c Trung - CT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp