Lịch công tác tuần từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020
hoa tiet.png (6 KB)

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(18/5/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- 8h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh ủy

- CB, CC, VC

- Đ/c Trung-CT

Chiều

   

Thứ 3

(19/5/2020)

Sáng

- 8h00: Giao ban các huyện, thị, thành Hội tháng 5

- 8h00: Dự Hội nghị tại thành Hội Nha Trang

- TT, LĐ các ban

- Đ/c Uyên-PBTG

Chiều

 

- 14h00: Họp Chi bộ

- 16h00: Họp Chi ủy

- Đảng viên

- Chi ủy viên

Thứ 4

(20/5/2020)

Sáng

- 8h30: Tham gia đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra công tác Đại hội Đảng Bộ Biên phòng tỉnh

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

- 14h00: Họp Ban Biên tập Báo cáo Chính trị tỉnh - Đ/c Hạnh - PCT

Thứ 5

(21/5/2020)

Sáng

- 8h00: Dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

- 8h30: Dự Hội nghị ký kết Liên tịch tại thành Hội Nha Trang

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Vũ - TB TG

Chiều

- 14h00: Tham gia đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra công tác Đại hội Đảng Bộ TP Cam Ranh - Đ/c Hạnh - PCT

Thứ 6

(22/5/2020)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp