Lịch công tác tuần từ ngày 18/01/2020 đến ngày 22/01/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/01/2020 đến ngày 22/01/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(18/01/2021)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- 8h: Dự hội triển khai công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2021

- CB, CC, VC

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

- 14h: Họp giao ban thường trực với các ban chuyên môn - Thường trực, LĐ các ban

Thứ 3

(19/01/2021)

Sáng

- 8h: Họp hội nghị Liên Minh hợp tác xã

- 8h: Dự hội nghị giao ban Tỉnh uỷ, đánh giá kết quả công tác hoạt động năm 2020

- 8h: Dự hội nghị tổng kết hoạt động Sở Công thương năm 2020

- 8h: Dự hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển đảo

- Đ/c Tư - PCT

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Hạnh - PCT

- Đ/c Vũ - TB TG

Chiều

   

Thứ 4

(20/01/2021)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân TP Cam Ranh năm 2020

- 8h: Dự họp thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

- Đại diện thường trực, đ/c Toàn - GĐTT

- Đ/c Trung - CT

Chiều

   

Thứ 5

(21/01/2021)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2020

- 8h: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ 2021 của Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Toàn - GD TT

Chiều

   

Thứ 6

(22/01/2021)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp