Lịch công tác tuần từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020
hoa tiet.png (6 KB)

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(17/02/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- 7h30: Họp cơ quan

CB, CC, VC

CB, CC, VC

Chiều

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận tại Tỉnh ủy

Đ/c Tư-PCT

Thứ 3

(18/02/2020)

Sáng

- 8h00: Họp Ban Thường vụ UV BTV

Chiều

   

Thứ 4

(19/02/2020)

Sáng

   

Chiều

- 14h00: Dự Hội nghị rà soát, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại Ủy ban Tỉnh

Đ/c Trung - CT

Thứ 5

(20/02/2020)

Sáng

   

Chiều

- 14h00: Tập huấn kế toán tài chính

Đ/c Tuấn - TB KTXH

Thứ 6

(21/02/2020)

Sáng

-8h00: Ký kết chương trình liên tịch với Bảo hiểm tại thành phố Nha Trang

-8h00: Họp báo cáo viên tại Tỉnh ủy

- 9h00: Họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh

Đ/c Toàn - GĐ TTHTND

Đ/c Vũ - TB TG

Đ/c Trung - CT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp