Lịch công tác tuần từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(16/9/2019)

Sáng

- 7h00: Chào cờ

- 8h30: Họp BTC Hội thi Chủ tịch Hội cơ sở giỏi

- 8h00: Tập huấn công tác Bảo vệ môi trường tại Khánh Sơn

CB, CC, VC

Thành viên

Đ/c Hạnh - PCT, đ/c Dương - PB KTXH

Chiều

- 14h00: Họp Ban Thường vụ tỉnh Hội tháng 9

- 15h00: Họp giao ban Thường trực, các ban chuyên môn

Thành viên

Thường trực, LĐ các ban

Thứ 3

(17/9/2019)

Sáng

- 8h00: Tập huấn công tác Bảo vệ môi trường tại Nha Trang Đ/c Hạnh - PCT, đ/c Dương - PB KTXH

Chiều

- 14h: Tập huấn công tác Bảo vệ môi trường tại Nha Trang

Đ/c Hạnh - PCT, đ/c Dương - PB KTXH

Thứ 4

(18/9/2019)

Sáng

- 8h00: Giao ban các huyện, thị, thành hội tháng 9 năm 2019  tại huyện Cam Lâm

Thường trực, LĐ các ban

Chiều

   

Thứ 5

(19/9/2019)

Sáng

   

Chiều

- 14h00: Họp Ban tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội cơ sở giỏi năm 2019

Thành viên

Thứ 6

(20/9/2019)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp