Lịch công tác tuần từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(15/7/2019)

Sáng

- 7h00: Chào cờ đầu tuần

- 8h00: Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh

 

- 8h00: Giảng bài sơ cấp Nông dân tại huyện Khánh Sơn 

CB, CC, VC

Đ/c Tư - PCT, đ/c Hạnh - PCT, đ/c Hường - CVP, đ/c Vũ - TB TG

Đ/c Hiếu - TB TC-KT, đ/c Khánh - CV Ban TC-KT

Chiều

   

Thứ 3

(16/7/2019)

Sáng

- 8h00: Làm việc với Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh Đ/c Tư - PCT, các đ/c Thường vụ, Ban TG, Ban TCKT

Chiều

- 14h00: Làm việc với Huyện ủy Khánh Vĩnh Đ/c Tư - PCT, các đ/c Thường vụ, Ban TG, Ban TCKT

Thứ 4

(17/7/2019)

Sáng

- 8h00: Dự Hội nghị sơ kết thi đua Khối Mặt trận- Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2019

 

- 8h00: Làm việc với Hội Nông dân huyện Khánh Sơn

Đ/c Tư - PCT, đ/c Phương - PB TCKT, đ/c Dương - PB KTXH

Đ/c Hạnh - PCT, các đ/c Thường vụ, Ban TG, Ban TCKT

Chiều

   

Thứ 5

(18/7/2019)

Sáng

- 8h: Tham gia diễn tập khu vực Phòng thủ năm 2019 tại TP Nha Trang

- 8h00: Tập huấn kiến thức Pháp luật tại huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa

Đ/c Hạnh - PCT

Ban TC-KT

Chiều

- 13h30: Tham gia diễn tập khu vực Phòng thủ năm 2019 tại TP Nha Trang Đ/c Hạnh - PCT

Thứ 6

(19/7/2019)

Sáng

- Tham gia diễn tập khu vực Phòng thủ năm 2019 tại TP Nha Trang tại TP Nha Trang Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp