Lịch công tác tuần từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020
hoa tiet.png (6 KB)

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(11/5/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- 8h00: Họp giao ban

- 8h00: Dự họp triển khai nhiệm vụ diễn tập và Dự Lễ bàn giao nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự

- CB, CC, VC

- TT, LĐ các ban

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 3

(12/5/2020)

Sáng

- 8h00: Sở tài chính duyệt quyết toán năm 2019

-Đ/c Tuấn- TBKTXH, đ/c-Dương - PBKTXH - Kế toán QHTND

Chiều

- 15h30: Đảng ủy khối CCQ duyệt Nội dung Đại hội Chi bộ

- Đ/c Hạnh-PCT, đ/c Toàn-

GĐ TTHTND, VP

Thứ 4

(13/5/2020)

Sáng

   

Chiều

- 14h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh tại UBND tỉnh - Đ/c Trung - CT

Thứ 5

(14/5/2020)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(15/5/2020)

Sáng

- 8h00: Dự kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh

- 8h00: Khai giảng 2 lớp nghề tại huyện Khánh Vĩnh

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Toàn - GĐ TTHTND

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp