Lịch công tác tuần từ ngày 11/11/2019 đến 15/11/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(11/11/2019)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 3

(12/11/2019)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân tại huyện Khánh Sơn

- 8h00: Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy

Thành viên đoàn 2

Đ/c Trung - CT

Chiều

- 14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh ủy Đ/c Trung - CT

Thứ 4

(13/11/2019)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân tại TP Cam Ranh

- 8h00: Dự Lễ phát động hưởng ứng vì bình đẳng giới năm 2019

Thành viên đoàn 2

Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

Thứ 5

(14/11/2019)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân tại huyện Cam Lâm

Thành viên đoàn 2

Chiều

   

Thứ 6

(15/11/2019)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân tại huyện Diên Khánh

Thành viên đoàn 2

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp