Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(10/9/2018)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Họp Đoàn giám sát Thành viên

Thứ 3

(11/9/2018)

Sáng

- Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quãng Ngãi (từ ngày 11-13/9/2018)

- 8h: Làm việc với Hội Nông dân xã Sơn Bình (Khánh Sơn)

Đ/c Tư - PCT, đ/c Vũ - TB TG

Đ/c Toàn - GĐ TTHTND

Chiều

   

Thứ 4

(12/9/2018)

Sáng

- 8h: Dự  họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh năm 2019

- Kiểm tra Quỹ HTND và nguồn vốn các Ngân hàng tại huyện Cam Lâm cả ngày)

Đ/c Trung - CT

Đ/c Tuấn - TB KTXH, đ/c Dương - PVP, đ/c Huy - PGĐ TTHTND

Chiều

   

Thứ 5

(13/9/2018)

Sáng

- Kiểm tra Quỹ HTND và nguồn vốn các Ngân hàng tại huyện Cam Lâm cả ngày)

 

- 8h:Bế giảng lớp nghề tại Cam An Nam (Cam Lâm)

Đ/c Tuấn - TB KTXH, đ/c Dương - PVP, đ/c Huy - PGĐ TTHTND

Đ/c Toàn - GĐ TTHTND

Chiều

   

Thứ 6

(14/9/2018)

Sáng

- 8h : Họp Ban Thường vụ Tỉnh Hội  tháng 9

- 8h: Dự họp Báo cáo viên Tỉnh ủy

- 9h30: Họp giao ban các Ban, VP, TT

Thành viên

Đ/c Vũ - TB TG

TT, Lãnh đạo các ban

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp