Lịch công tác tuần từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(09/9/2019)

Sáng

- 7h00: Chào cờ

- 7h30: Giảng bài lớp sơ cấp ND tại Khánh Vĩnh

CB, CC, VC

Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

Thứ 3

(10/9/2019)

Sáng

- 7h30: Giảng bài lớp sơ cấp ND tại Khánh Vĩnh

- 8h00: Dự Hội thi Chủ tịch Hội cs giỏi tại Cam Ranh

- 8h00: Dự Hội thi Chủ tịch Hội cs giỏi tại Vạn Ninh

Đ/c Hường - CVP

Đ/c Hiếu - TB TCKT

Đ/c Toàn - GĐ TTHTND

Chiều

- 14h00: Tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường tại Cam Lâm

 

- 14h00: Giảng bài lớp sơ cấp ND tại Khánh Vĩnh

Đ/c Hanh - PCT, đ/c Dương - PB KTXH

 

Đ/c Vũ - TB TG

Thứ 4

(11/9/2019)

Sáng

- 8h00: Dự Hội nghị BCH Tỉnh ủy

- 8h00: Tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường tại Khánh Vĩnh, Diên Khánh

- 8h00: Giảng bài lớp sơ cấp ND tại Khánh Vĩnh

Đ/c Trung - CT

Đ/c Hanh - PCT, đ/c Dương - PB KTXH

Đ/c Hiếu - TB TCKT

Chiều

   

Thứ 5

(12/9/2019)

Sáng

- Dự HN tập huấn Qũy HTND tại Đà Nẵng (từ ngày 12-14/9)

 

- 8h: Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW

Đ/c Hạnh - PCT, đ/c Dương - PB KTXH, đ/c Huy - PGĐ TTHTND

Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

Thứ 6

(13/9/2019)

Sáng

- 7h30: Dự Hội thi Chủ tịch Hội cs giỏi tại Nha Trang  Đ/c Hiếu - TB TCKT, đ/c Toàn - GĐ TTHTND

Chiều

- 14h30: Họp Đoàn giám sát về thực hiện quyết định số 223/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thành viên

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp