Lịch công tác tuần từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(09/12/2019)

Sáng

- 7h00:Chào cờ

- Dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân (09 – 11/12) tại Cần Thơ

CB, CC, VC

Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

Thứ 3

(10/12/2019)

Sáng

- Dự kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (10-11/12)

Đ/c Trung - CT

Chiều

- 14h: Tổng kết công đoàn khối Mặt trận đoàn thể tỉnh

 

- 14h: Dự công bố kết luận Thanh tra

Đ/c Hạnh - PCT, đ/c Dương PB KTXH

 

Đ/c Hiếu - PB TCKT

Thứ 4

(11/12/2019)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 5

(12/12/2019)

Sáng

- Bế giảng lớp nghề tại Huyện Vạn Ninh TT HTND & GDNN

Chiều

   

Thứ 6

(13/12/2019)

Sáng

- 8h00: Dự tập huấn tiêu thụ nông sản cung ứng vật tư nông nghiệp TT HTND & GDNN

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp