Lịch công tác tuần từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(08/7/2019)

Sáng

- 7h00: Chào cờ đầu tuần

- 8h00: Hội nghị BCH lần thứ 4 (Khoá XI), Sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014, của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; 

CB, CC, VC

Thường trực, LĐ các Ban, VP, TT

Chiều

   

Thứ 3

(09/7/2019)

Sáng

- 8h00: Dự họp thừ 8 Hội Đồng Nhân Dân tỉnh (khóa VI)

- 8h00: Làm việc với HND Thành phố Cam Ranh

Đ/c Trung - CT

Đ/c Hạnh - PCT, các đ/c Thường vụ, Ban TG, Ban TC-KT

Chiều

   

Thứ 4

(10/7/2019)

Sáng

- 8h00: Dự họp thứ 8 Hội Đồng Nhân Dân tỉnh (khóa VI)

- 8h00: Làm việc với HND huyện Cam Lâm

 

- 8h00: Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Khánh Sơn

- 8h: Giảng bài lớp sơ cấp nông dân tại huyện Khánh Sơn

Đ/c Trung - CT

Đ/c Tư - PCT, các đ/c Thường vụ, Ban TG, Ban TC-KT

Đ/c Hạnh - PCT

Đ/c Toàn - GĐ TT HTND

Chiều

- 14h: Giảng bào lớp sơ cấp nông dân tại huyện Khánh Sơn Đ/c Hạnh - PCT

Thứ 5

(11/7/2019)

Sáng

   

Chiều

- 13h30: Tham gia văn nghệ Công đoàn khối MT-ĐT tỉnh Đ/c Hạnh - PCT, CB, CC, VC

Thứ 6

(12/7/2019)

Sáng

- 8h00: Làm việc với Hội Nông dân Diên Khánh

 

- 9h00: Tham gia chúc mừng ngày thành lập Liên Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật

- 8h00: Giảng bài lớp sơ cấp Nông dân tại huyện Khánh Sơn

- 7h30: Dự hội nghị tập huấn “Triển khai chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặt trưng của tỉnh Khánh Hòa năm 2019-2020” của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

Đ/c Trung - CT, các đ/c Thường vụ, Ban TG, Ban TC-KT

Đ/c Tư - PCT

Đ/c Vũ - TB TG

 

Đ/c Huy - PGĐ TT HTND

Chiều

- 14h: Giảng bài lớp sơ cấp Nông dân tại huyện Khánh Sơn Đ/c Dương - PB KT-XH

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp