Lịch công tác tuần từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(08/6/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 3

(09/6/2020)

Sáng

- 7h30: Dự Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2016-2020, tại Công ty Yến Sào Khánh Hòa

- 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại Hội đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

- Đ/c Trung - CT

 

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

- 14h00: Họp giao ban Thường trực với các ban chuyên môn - TT, LĐ các ban

Thứ 4

(10/6/2020)

Sáng

- 8h00: Họp triển khai Phiên chợ Nông sản năm 2020

- TT, LĐ các ban, CT HND các huyện, thị xã, thành phố

Chiều

- 14h00: Dự họp tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy - Đ/c Vũ - TB TG

Thứ 5

(11/6/2020)

Sáng

- 8h00: Dự kiểm tra kết quả 10 năm thực hiện QĐ 290-QĐ/TW

- 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại Hội đảng bộ Trường ĐH Nha Trang

- Đ/c Tư - PCT

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 6

(12/6/2020)

Sáng

- 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại Hội đảng bộ Công an tỉnh Đ/c Tư - PCT

Chiều

- 14h: Họp Thường trực, Trưởng các Ban chuyên môn  

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp