Lịch công tác tuần từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(08/3/2021)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- 8h: Họp cơ quan

- 9h: Họp Ban Thường vụ

- CB, CC, VC

- CB, CC

- UV BTV

Chiều

   

Thứ 3

(09/3/2021)

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ 4

(10/3/2021)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 - Đ/c Tư - PCT, đ/c Toàn - GĐ TT

Chiều

   

Thứ 5

(11/3/2021)

Sáng

- 8h: Dự họp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- 8h: Họp báo cáo viên Tỉnh uỷ tháng 3

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 6

(12/3/2021)

Sáng

-8h: Họp Thường trực, lãnh đạo các ban

- Thường trực, LĐ các ban

Chiều

- 14h: Dự hội nghị ký kết thi đua huyện Vạn Ninh

- Đ/c Hạnh - PCT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp