Lịch công tác tuần từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(07/10/2019)

Sáng

- 7h00: Chào cờ

- 8h30: Họp kiểm tra công tác tổ chức Hội thi CTH cơ sở giỏi

CB, CC, VC

TT, CB, CC, VC

Chiều

- 14h30: Họp BGK, dẫn chương trình Hội thi Thành viên, MC

Thứ 3

(08/10/2019)

Sáng

- 8h00: Dự kiểm tra công tác GDPL, hòa giải cơ sở năm 2019

- 9h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi CTH cơ sở giỏi

Đ/c Tư - PCT, Trưởng ban

Thường trực

Chiều

- 13h30: giảng bài sơ cấp nông dân tại Khánh Vĩnh Đ/c Hạnh - PCT

Thứ 4

(09/10/2019)

Sáng

- 7h00: Tổ chức Hội thi “Chủ tịch  Hội CS giỏi” năm 2019 CB, CC, VC

Chiều

- 16h00: Gặp mặt CB lãnh đạo qua các thời kỳ TT, CB, CC, VC

Thứ 5

(10/10/2019)

Sáng

   

Chiều

- 18h30: Dự Lễ Biểu dương ND thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi của Hội ND TP Nha Trang Đ/c Tư - PCT

Thứ 6

(11/10/2019)

Sáng

- 6h30: Dự Hội thao tại huyện Vạn Ninh (ngày 11; 12/10)

- 8h00: Dự HN phản biện xã hộid9o61i với dự thảo quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư ...

TT, CB, CC, VC

Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp