Lịch công tác tuần từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(06/7/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ, sinh hoạt cơ quan

- CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 3

(07/7/2020)

Sáng

- 7h30: Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang

- 8h: Tham gia đoàn kiểm tra ngân hàng CSXH

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Mai Dương - PB KTXH

Chiều

- 14h: Dự kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng Khối các cơ quan tỉnh

Đ/c Nguyễn Hữu Tư - PCT

Thứ 4

(08/7/2020)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Hội ý Thường trực

 

- 14h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

- Thường trực, CVP, GĐ TTHTND, Kế toán (Quỹ HTND, TT, Cơ quan)

- Thành viên

Thứ 5

(09/7/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2015-2020 tại huyện Diên Khánh

- 8h: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2015-2020 của LMHTX

- 8h: Dự Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy

- Đ/c Trung - CT

 

- Đ/c Tư - PCT

 

- Đ/c Vũ - TB TG

Chiều

- 14h: Dự Hội nghị tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW

- Đ/c Tư - PCT

Thứ 6

(10/7/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị trực tuyến công tác dân chủ, pháp luật

- Đ/c Hiếu - TB TCKT

Chiều

- 14h: Hội nghi điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2015-2020 của Cơ quan HND tỉnh

- Thường trực, CB, CC, VC

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp