Lịch công tác tuần từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(04/11/2019)

Sáng

- 7h00: Chào cờ

CB, CC, VC

Chiều

- 14h: Tham gia đoàn giám sát Quy chế dân chủ Cơ sở tại Nước mắm 584

Đ/c Tư - PCT

Thứ 3

(05/11/2019)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân tại huyện Vạn Ninh

- 8h00: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10

Đ/c Tư - PCT, Thành viên

Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 4

(06/11/2019)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân tại thị xã Ninh Hòa

-7h30: Dự Đại hội thi đua yêu nước “Cựu Chiến Binh gương mẫu” tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI

Đ/c Tư - PCT, Thành viên

Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 5

(07/11/2019)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(08/11/2019)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân tại huyện Khánh Vĩnh

- 8h00: Dự họp Ban biên tập báo cáo chính trị Đại hội Đảng

Đ/c Tư - PCT, Thành viên

Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp