Lịch công tác tuần từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(04/01/2021)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

 

- CB, CC, VC

 

Chiều

   

Thứ 3

(05/01/2021)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 4

(06/01/2021)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị UBMTTQ tỉnh lần thứ 4, khóa X - Đ/c Trung - CT

Chiều

- 15h: Hội ý Thường trực, chánh văn phòng, kế toán cơ quan  

Thứ 5

(07/01/2021)

Sáng

- 8h: Họp hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh - Đ/c Trung - CT

Chiều

   

Thứ 6

(08/01/2021)

Sáng

- - 8h: Hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân tỉnh năm 2020 - Thường trực; LĐ các ban

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp