Lịch công tác tuần từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(03/8/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

 

- CB, CC, VC

 

Chiều

   

Thứ 3

(04/8/2020)

Sáng

- 8h: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7

- 8h: Dự Lễ khánh thành công trình “Nhà đoàn kết nông dân” và công trình “Ánh sáng nông dân” tại huyện Vạn Ninh

- Đ/c Hạnh - PCT

- Đ/c Trung - CT, đ/c Toàn - GĐ TTHTND, đ/c Tuấn - TB KTXH

Chiều

- 14h: Dự họp thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống covid-19

- 14h: Dự họp thành viên Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Tư - PCT

Thứ 4

(05/8/2020)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 5

(06/8/2020)

Sáng

- 7h30: Dự Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh

- Đ/c Trung - CT

Chiều

- 14h: Dự Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

- Đ/c Tư - PCT

Thứ 6

(07/8/2020)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị Tỉnh ủy chuyên đề rà soát công tác chuẩn bị Đại Hội.

- 8h: Kiểm tra Quỹ HTND tại huyện Khánh Vĩnh

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Hạnh - PCT, đ/c Tuấn - TB KTXH, đ/c Dương - PB KTXH, đ/c Huy - PGĐ TTHTND

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp