Lịch công tác tuần từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020
hoa tiet.png (6 KB)

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(02/3/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 3

(03/3/2020)

Sáng

- 8h00: Thăm và làm việc với Tổ Hội nghề nghiệp SX- KD hoa, cây cảnh xã Vạn Phú; Làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Vạn Ninh

Đ/c Trung - CT; đ/c Hạnh - PCT; Trưởng các Ban, VP, TT

Chiều

- 14h00: Thăm và làm việc với Tổ Hội nghề nghiệp trồng dừa sim – Ninh Đa; Làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân TX. Ninh Hòa Đ/c Trung - CT; đ/c Hạnh - PCT; Trưởng các Ban, VP, TT

Thứ 4

(04/3/2020)

Sáng

 - 8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019; ký kết thi đua Khối MT-ĐT năm 2020

 

- 8h00: Thăm và làm việc với Tổ Hội nghề nghiệp gỗ mỹ nghệ thị trấn; Làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh

 
Đ/c Trung - CT; đ/c Hường - CVP; đ/c Phương - PB TCKT

Đ/c Tư – PCT; Trưởng các Ban, VP, TT

 

Chiều

- 14h00: Thăm và làm việc với Tổ Hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc bưởi da xanh – Diên Xuân; Làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Diên Khánh Đ/c Tư - PCT; Trưởng các Ban, VP, TT

Thứ 5

(05/3/2020)

Sáng

8h00: Thăm và làm việc với Tổ Hội nghề nghiệp đóng tàu thuyền – Phường Cam Lợi; Làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân TP. Cam Ranh

 
Đ/c Trung - CT; Trưởng các Ban, VP, TT

Chiều

- 14h00: Dự UBND tỉnh thường kỳ tháng 2

Đ/c Hạnh - PCT

Thứ 6

(06/3/2020)

Sáng

- 8h00: Dự họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học tỉnh

- 9h00: Tọa đàm gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo tỉnh tại UBND tỉnh

Đ/c Toàn - GĐ TTHTND

Đ/c Tư - PCT, đ/c Hạnh - PCT

Chiều

 

 

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp