Lịch công tác tuần từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(01/6/2020)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 3

(02/6/2020)

Sáng

- 8h00: Dự Hội nghị Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương

- Thường trực

Chiều

   

Thứ 4

(03/6/2020)

Sáng

- 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại Hội đảng bộ huyện Khánh Sơn

- 8h00: Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5

- Đ/c Trung - CT

 

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

-14h00: Họp thành viên Ban Tổ chức thi đua yêu nước

- Đ/c Tư - PCT

Thứ 5

(04/6/2020)

Sáng

   

Chiều

- 15h00: Dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh - Đ/c Trung - CT

Thứ 6

(05/6/2020)

Sáng

   

Chiều

-14h00: Tham gia đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ huyện Vạn Ninh

- Đ/c Trung

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp