Lịch công tác tuần từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(01/3/2021)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

- 14h: Dự họp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Đ/c Hiếu - TB TCKT

Thứ 3

(02/3/2021)

Sáng

- 8h: Dự họp triển khai nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử Quốc Hội khoá XV

- Đ/c Trung - CT

Chiều

-14h: Họp thống nhất nội dung giám sát năm 2021 tại Ban Dân Vận Tỉnh uỷ

-14h: Họp Đảng đoàn

-15h: Họp Ủy ban bầu cử tỉnh

- Thường trực

 

- Đ/c Hiếu - TB TCKT

- Đ/c Trung - CT

Thứ 4

(03/3/2021)

Sáng

- 8h: Dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh

- 8h: Họp Hội đồng thẩm định xét công nhận 7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

 

- Đ/c Tư - PCT

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

 

- Đ/c Hạnh - PCT

Thứ 5

(04/3/2021)

Sáng

- 8h: Họp giao ban

- Thường trực, LĐ các ban

Chiều

   

Thứ 6

(05/3/2021)

Sáng

 

 

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp