Tập trung đổi mới, phương thức nội dung hoạt động của Hội và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị  quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn có chuyển biến tích cực, sản xuất nông lâm thủy sản duy trì được tốc độ tăng trưởng hàng năm; công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề ngày càng phát triển. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ở hầu hết các vùng miền được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn được giữ vững. Tuy nhiên, quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn đã làm nảy sinh nhiều vấn đề cần được giải quyết. Trong đó tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020” (gọi tắt là Đề án). Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đã đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án.

Với vai trò là “cầu nối” cho nông dân, những năm qua, Hội Nông dân xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh đã tích cực triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho hội viên nông dân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ sản xuất nông nghiệp… để phát triển kinh tế, trong đó chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm đã và đang phát huy hiệu quả, giúp cho nhiều hộ nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư sản xuất.

Vừa qua, tại xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề Kỹ thuật trồng cây ăn quả cho 35 học viên là hội viên nông dân xã, đây là lớp khai giảng đầu tiên của năm 2021.

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Cam Lâm phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ bế giảng 02 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả tại xã Cam Phước Tây và thị trấn Cam Đức.
Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp trên đất lúa cần được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chủ trương đúng, chính sách hay được các cấp, các ngành và Hội Nông dân chung tay thực hiện và nhân dân  nhiệt tình hưởng ứng, tạo chuyển biến mới trên lĩnh vực sản xuất vừa đưa diện mạo nông dân - nông nghiệp - nông thôn xã Vĩnh Hiệp ngày một khởi sắc.

Ngày 28/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giai đoạn 2010 – 2020” (gọi tắt là QĐ 1956). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở LĐ-TB&XH; lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội; lãnh đạo các huyện, thị, thành Hội và các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

Ngày 28/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020” (gọi tắt là QĐ 2045). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội; lãnh đạo các huyện, thị, thành Hội và các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

Ngày 24/12/2020, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 81 tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các ban, Văn phòng, Trung tâm Tỉnh Hội, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cán bộ cơ sở Hội, chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở.