Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

| |
Số ký hiệu:
29-TB/HNDT
Ngày ban hành:
12/11/2020
Trích yếu:
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Loại:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác