Công văn về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2020

| |
Số ký hiệu:
190-CV/HNDT
Ngày ban hành:
09/11/2020
Trích yếu:
Công văn về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác