Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X

| |
Số ký hiệu:
07-KH/ĐĐ-HNDVN
Ngày ban hành:
18/07/2020
Trích yếu:
Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X
Loại:
Kết luận
Cơ quan ban hành:
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác