Hướng dẫn đánh giá xếp loại hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam

| |
Số ký hiệu:
204-HD/HNDTW
Ngày ban hành:
10/07/2020
Trích yếu:
Hướng dẫn đánh giá xếp loại hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác