Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2020)

| |
Số ký hiệu:
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2020)
Ngày ban hành:
13/07/2020
Trích yếu:
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2020)
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác