Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam (10/7/1910 - 10/7/2020)

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam (10/7/1910 - 10/7/2020)
Ngày ban hành:
06/07/2020
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam (10/7/1910 - 10/7/2020)
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác