Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

| |
Số ký hiệu:
55-NQ/TW
Ngày ban hành:
11/02/2020
Trích yếu:
Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Loại:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác