Mẫu phiếu góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

| |
Số ký hiệu:
Mẫu phiếu góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày ban hành:
08/05/2020
Trích yếu:
Mẫu phiếu góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Loại:
Biểu mẫu
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác