Kế hoạch tổ chức Hội nghị hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

| |
Số ký hiệu:
31-KH/HNDT
Ngày ban hành:
08/05/2020
Trích yếu:
Kế hoạch tổ chức Hội nghị hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác