Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)
Ngày ban hành:
28/04/2020
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác