Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

| |
Số ký hiệu:
16/CT-TTg
Ngày ban hành:
31/03/2020
Trích yếu:
Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Loại:
Chỉ thị
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác