Hướng dẫn báo cáo hồ sơ nông dân tham gia xét tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020".

| |
Số ký hiệu:
Hướng dẫn báo cáo hồ sơ nông dân tham gia xét tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020".
Ngày ban hành:
26/03/2020
Trích yếu:
Hướng dẫn báo cáo hồ sơ nông dân tham gia xét tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020".
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác