Phụ lục hướng dẫn Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân ViệtNam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

| |
Số ký hiệu:
Phụ lục hướng dẫn Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
Ngày ban hành:
25/03/2020
Trích yếu:
Phụ lục hướng dẫn Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân ViệtNam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác