Tài liệu tuyên truyền 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2020) và 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

| |
Số ký hiệu:
Tài liệu tuyên truyền 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2020) và 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
Ngày ban hành:
23/03/2020
Trích yếu:
Tài liệu tuyên truyền 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2020) và 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác