Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

| |
Số ký hiệu:
25-KH/HNDT
Ngày ban hành:
18/03/2020
Trích yếu:
Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác