Đề cương tuyên truyền về những đóng góp to lớn của quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) và trong giai đoạn mới.

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền về những đóng góp to lớn của quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) và trong giai đoạn mới.
Ngày ban hành:
23/10/2019
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền về những đóng góp to lớn của quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) và trong giai đoạn mới.
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác