Công điện khẩn về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

| |
Số ký hiệu:
Công điện Số 04/CĐ-PCTT
Ngày ban hành:
29/10/2019
Trích yếu:
Công điện khẩn về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác