Tài liệu tuyên truyền Khánh Hòa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

| |
Số ký hiệu:
Tài liệu tuyên truyền Khánh Hòa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày ban hành:
28/08/2019
Trích yếu:
Tài liệu tuyên truyền Khánh Hòa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác