Đề cương tuyên truyền 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Ngày ban hành:
16/08/2018
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác