Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác dân số trong tình hình mới

| |
Số ký hiệu:
08-KH/HNDT
Ngày ban hành:
28/02/2018
Trích yếu:
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác dân số trong tình hình mới
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác