Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

| |
Số ký hiệu:
04-ĐA/HNDT
Ngày ban hành:
29/01/2018
Trích yếu:
Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Loại:
Đề án
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác