Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu HND tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

| |
Số ký hiệu:
05-KH/HNDT - hoinongdankhanhhoa.org.vn
Ngày ban hành:
29/01/2018
Trích yếu:
Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu HND tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác