Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020)

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ sáu, 30/10/2020 ]
Số ký hiệu:
Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020)
Ngày ban hành:
15/07/2020
Trích yếu:
Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020)
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: