Tài liệu tuyên truyền Khánh Hòa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ tư, 23/9/2020 ]
Số ký hiệu:
Tài liệu tuyên truyền Khánh Hòa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày ban hành:
28/08/2019
Trích yếu:
Tài liệu tuyên truyền Khánh Hòa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: